Om X sätter in en kamera i mitt badrum, men aldrig tittar på filmen – har min integritet då drabbats?

Jag säger tveklöst ja. Integritetsskyddet omfattar även rätten att få bli lämnad i fred från andras informationsinsamlande rörande mitt privatliv och mitt familjeliv. Skadan sker redan när insamlandet, ja – redan det potentiella insamlandet, sker.

Rätten till privacy, att bli lämnad ifred, diskuterades i går på ett seminarium i Oxford. Den engelske privacy-experten, utredare för olika myndigheter och forskare,  talade om olika regleringstekniker. Transparensen var en viktig faktor förstås, att den som övervakas alltid skall kunna få veta vad som samlats in, även om ingen annan gör det. Eller kan man anlägga äganderättsraster på saken och hävda att varje gång någon samlar in information om mig så skall hon betala för det. (Påminner om immaterialrättsliga resonemang alltså.)

England har inte en stark tradition här. Mycket CCTV, kameraövervakning blev det. Och en del sparade personuppgifter i smyg. Snart kommer därtill det nya ID-kortet, som verkar integritetskränkande om något.

Men inget går upp mot FRA-lagen:s bredd och svepande integritetsinskränkningar. En extrem lag. Den mycket balanserade engelsmannen hade följd den svenska utvecklingen, som ur ett internationellt perspektiv sticker ut.

Kanske kan Europakonventionen hjälpa till. Den gör det allt mer. Art. 8 i Europakonventionen skyddar privacy, allas rätt att slippa intrång i familjelivet. Skyddet får vika för tunga samhälliga intressen. Men bedömningen skall göras från fall till fall. Om staten samlar in information om mig, eller kan göra det, skall åtgärden vägas mot just den åtgärdens potentiella vinster. Om jag är ”oskyldig”, finns det inget samhälleligt intresse av att bevaka just mig. Då skall staten i allmänhet låta bli.

Men det lär väl bli svårt att angripa åtgärderna med Europakonventionen eftersom vi inte får veta hur och när vi bevakas. Det är ju det som är det skrämmande. Och det är det, just det, som gör det här till en ödesfråga för regeringen , riksdagen och en av vår tids stora rättspolitiska frågor.

Annons