You are currently browsing the monthly archive for maj 2008.

Det får nog ändå betraktas som något av en sensation, om man ser till omständigheterna i sig (och inte lägger in empatiaspekter), att pappan i Rödeby friades. Rapporterna är fortfarande knapphändiga och jag har inte fått tag i domen. Tydligen menade tingsrätten att skytten inte var medveten om sitt agerande, vilket väl betyder att det är pappans psykiska tillstånd som var av ett sådant slag att han inte kan anses ansvarig för sitt agerande. Men förstod han inte vad han gjorde, vilka konsekvenser det kunde få?

Det är en sak att agerandet kanske kan framstå som ursäktligt givet omständigheterna. Mycket talar ju för att situationen var extremt pressad. Mycket talar för en långtgående förståelse för pappan. Men det är inte samma sak som att han inte kunde värdera sina handlingars konsekvenser.

**

Försvararen är ”mycket nöjd”. Adjunkten – av SvD litet lustigt benämnd ”rättsexpert” (det vill jag bli! Expert på ”rätt”!) anser att domen är ”ovanlig”.

Ulrika Schenström vill inte svara inför KU. Det är väl inte så konstigt. Varför skulle man vilja ställas till svars inför någon över huvud taget, om man inte måste. Det låter ju som det kan bli obehagligt: Att ”ställas till svars”, det vill man väl undvika om det bara går.

KU har kontrat med att skicka Schenström ett antal frågor som hon, enligt DN, får en dag på sig att besvara. Men Schenström behöver väl inte svara på några frågor från KU? KU är inte någon åklagare, eller en domstol. Det är ett kontrollorgan för riksdagen. Schenström sitter inte i riksdagen. Hon arbetar inte inom riksdagen, eller regeringen heller för den delen. Varför skall hon svara på deras frågor?

(Får hon betalt om hon svarar på frågorna?)

Obligatorisk läsning på SvD Brännpunkt idag. En modern grundlag måste ha en fungerande rättighetskatalog, som faktiskt kan användas. Jag kunde inte sagt det så väldigt mycket bättre själv.

Och med den drucknes envishet: En översyn över rättighetskatalogen fordrar även att privaträttens perspektiv belyses. Det är ju här hos oss i skadeståndsrättten den konstitutionella revolutionen redan har börjat. Sort of.

Visst är väl den akuta bristen på åklagare, som det rapporterats om i tidningen, något slags skandal. Var felet ligger är säkert en betydligt mer svårbesvarad fråga än vad medias felletare vill ge sken av men det är väl högst sannolikt att det delvis, till hög del, är en fråga om bristande resurser till åklageriet i sin helhet.

Domstolarnas väntetider har uppmärksammats tidigare. Långa väntetider i domstolarna är ett rättssäkerhetsproblem. Justice delayed is justice denied, sägs det ibland. Och det kan även bli dyrt för skattebetalarna också. Det finns nog inget tvivel om att alltför lång väntetid kan medföra skadeståndsansvar för det allmänna.

Åklagarna är också en del av det allmänna. Alltför långa handläggningstider hos åklagarna kan också bidra till olika former av konsekvenser för det allmänna. Misstänkta har rätt att få sin sak prövad i rimlig tid. Dessutom finns det alltid en risk att brottslingar går fria om brotten hinner preskriberas innan åtal kommer in. För att inte tala om hur en sådan här situation rimligen tär på de åklagare som är inne i systemet.

 

Jango Juke – nu kan DU klicka och lyssna på Mårtens valda musik

mårtenkvitter