Intressant dom från HD idag. Strejk hade brutit ut på dagis och en förälder med barn på dagiset höll inne betalning med motsvarande tid, då dagiset alltså var stängt. Kommunen ville ha betalt för den tjänst som den inte levererat. (Så där är det med dagis. Man förväntas betala för saker man inte får ibland.) Men HD, i all sin vishet, reder ut begreppen: Även om det är ett avtal präglat av sin offentligrättsliga kontext så kan allmänna kontraktuella invändningar göras gällande. Ingen betalning kunde krävas när dagiset var stängt, således.

Det här är en belysande (och väldigt välresonerad, om jag skall tillåta mig ett värdeomdöme) dom. Det finns något irriterande över hur man som enskild avtalspart ibland behandlas i avtal med det allmänna, särskilt sådanda avtal som hänger samman med myndighetsutövning. HD:s dom visar hur den enskilda fortfarande kan använda de privaträttsliga verktygen för att angripa sådana avtal, i alla fall ibland. Bra så.  

Annons