Visst är väl den akuta bristen på åklagare, som det rapporterats om i tidningen, något slags skandal. Var felet ligger är säkert en betydligt mer svårbesvarad fråga än vad medias felletare vill ge sken av men det är väl högst sannolikt att det delvis, till hög del, är en fråga om bristande resurser till åklageriet i sin helhet.

Domstolarnas väntetider har uppmärksammats tidigare. Långa väntetider i domstolarna är ett rättssäkerhetsproblem. Justice delayed is justice denied, sägs det ibland. Och det kan även bli dyrt för skattebetalarna också. Det finns nog inget tvivel om att alltför lång väntetid kan medföra skadeståndsansvar för det allmänna.

Åklagarna är också en del av det allmänna. Alltför långa handläggningstider hos åklagarna kan också bidra till olika former av konsekvenser för det allmänna. Misstänkta har rätt att få sin sak prövad i rimlig tid. Dessutom finns det alltid en risk att brottslingar går fria om brotten hinner preskriberas innan åtal kommer in. För att inte tala om hur en sådan här situation rimligen tär på de åklagare som är inne i systemet.

 

Annonser