Nu har vi precis haft följande lilla mejlutbyte, jag och min medkontrahent. Ett trevligt tonfall, tycker jag. (Något förkortat.)

Hej,
Kablage och tillbehör räknas som en del av produkten och måste därför skickas med. Vi kommer i tredje led att reklamera denna produkt vidare och vill därför ha den komplett. Återkom gärna om du har ytterligare funderingar eller frågor.

Med vänliga hälsningar

G., Komplett.se

 

***

Fint!

Jag måste väl med anledning av den skadebegränsningsplikt som jag har upplysa om att mina kostnader för det här redan riskerar att bli dyrare än varan själv.
Vi hörs!

Mårten Schultz

***

Nu får vi se hur det utvecklas. Det där är en ganska vanlig kommentar från säljare, har jag noterat, att de skall gå till ett bakre led. Men jag bryr mig som köpare ju inte om varifrån Komplett köper in sina saker! Men här kanske G. bara ville upplysa mig om vad som händer med produkten senare. Det var vänligt.

Jag såg att Komplett har sålt varor för mer än 9 miljarder kronor. David mot Goliat!