Det är skillnad på att ha rätt och att få rätt. En lärdom från juristutbildningens första termin. Det gäller nog ofta på konsumenträttens område. Få orkar stå upp för sina rättigheter enligt konsumentlagstiftningen hela vägen. Det kostar ofta mer än det smakar. Själv brukar jag vara hopplöst dålig på att stå på mig när när det gäller t.ex. felaktiga varor eller dröjsmål med leveranser. Det kan gräma mig att bli överkörd men alternativet tar sådan tid. Men efter att ha fått en massa respons på ett tidigare inlägg om konsumenträtt tänkte jag som ett litet real-juridiskt experiment göra det den här gången, i ett hitintills helt odramatiskt ärende.

Jag har köpt en mediespelare Komplett.se som inte fungerade. För att få den kontrollerad måste jag skicka tillbaka den. Det har jag gjort men nu vill säljaren – företrädd av trevliga personer, skal framhållas – att jag skall skicka över annan kringutrustning till spelaren också. Det kommer ju ta tid. Och kosta pengar. Det är knepigt med köp över webben – jag tror nämligen säljaren generellt väntar sig att kostnader för återsändande etc. skall tas av kunden. Samt merkostnader. Men enligt lagen har jag rätt till skadestånd för utgifter men även inkomstförlust. Hur skall jag bli ersatt för dessa merkostnader? Hur mycket är min tid värd?

Följ den rafflande fortsättningen här…