En man beviljades idag resning av HD efter att det uppdagats att den kvinna som anklagat honom för våldtäkt dömts för falsk tillvitelse. I ett annat fall!

Om domen om våldtäkt påminner det minsta om den karakteristik SvD ger av den är det alldeles hemskt. I princip så är det blåmärken och sår i kombination med den anklagandes historia som legat till grund för domen, enligt SvD. Jag hoppas att domen ínte återspeglar tidningens läsning.

***

Mer om vikten av oskuldspresumtionen här, här och här.

Annons