Regeringen.se rapporterar: ”Vid det första nordiska Globaliseringsforumet i Riksgränsen 8-9 april 2008 enades de nordiska statsministrarna om en deklaration med ramar för gemensamma nordiska insatser inom områdena globalisering, energi och klimat. Riksgränsendeklarationen är en uppföljning av slutsatserna vid det nordiska statsministermötet i Punkaharju.”

En fundering i all stillsamhet: Varför förlägger man en klimatkonferens på en avlägsen plats som innebär att i princip alla deltagarna måste flyga en lång sträcka och därmed bidra till flygningens miljöförstöring? Bättre att ta bilen. Och mötas i Växjö.

Annonser