”The phrase deus ex machina (Latin IPA: [ˈdeːus eks ˈmaːkʰina] (literally ”god out of a machine”) describes an artificial, or improbable, character, device, or event introduced suddenly in a work of fiction or drama to resolve a situation or untangle a plot”

Det finns en övertro på att verktyg av olika slag kan ersätta de mänskliga överväganden som en säker rättsskipning kräver, att maskinen kan ge svaren på frågorna. Det anmärkningsvärda med att det nu visar sig att polisens utrustning för att fånga in rattfyllerister varit bristfällig är inte att det är fel på utrustningen. Det händer att det är fel på teknisk utrustning. Det händer att någon ställer in den felaktigt. Men det anmärkningsvärda är att en teknisk utrustning tillåtits få sådan betydelse i rättsskipningen. Kanske kan det här leda till ifrågasättande även när det gäller tillförlitligheten av andra typer av utrustning, närmast till hands ligger väl de kameror som poliser använder sig av för att mäta hur fort någon kör.