Läste ett roligt citat från en amerikansk juristlärare: ”You can teach anything as long as you call it Contracts!”

Ligger mycket i det. Man kan undervisa om vad som helst så länge man etiketterar det som avtalsrätt eller sakrätt eller processrätt. Man kan undervisa om rättvisa eller litteratur eller kön eller media, bara man kallar det ”avtalsrätt”. Så varför gör vi inte det litet oftare?

Annonser