Så enligt Högskoleverkets rapport som DN berättar om. Jag undrar om det stämmer. Däremot har kanske fuskarna blivit smartare, bättre på att fuska. En sorts fusk som jag tror kan ha minskat är de mest puckade sortens plagiat som tidigare skedde i form av copy-and-paste från uppsatser på webben. Fuskarna har nog insett att även lärare har lärt sig googla – sådant fusk hittas alltid. Dessutom finns det verktyg som Urkund som ytterligare finkalibrerar fuskefterforskningarna.

Men fusklapparna på tentamina och sms-ande på toaletterna förekommer nog lika mycket som förr.

En sak bara. Södertörns högskola leder fuskligan enligt undersökningen. Det tycker jag att Södertörn inte skall ta som någon kritik. En tolkning är nämligen att Södertörn är bättre på att fånga in de fuskare som finns än vad de andra lärosätena är. Det är den tolkning som jag utan att veta mer skulle sätta mitt påskägg på.

Annonser