Tidningarna har idag braskande rubriker om en testamentstvist med en väntad utgång givet hur omständigheterna presenterats tidigare i pressen. (Se DN, SvD, Aftonbladet.) Domen har jag inte läst än. Lär väl inte göra det heller. Av tidningarnas redogörelser att döma så har den avlidnas intentioner genom avgörandet förverkligats och det är i sådana fall naturligtvis bra.

Mer intressant är en dom som knappast kommer att hamna på DN.se. Högsta domstolen lade idag ut en dom om ett inbördes testamente. (En riktigt klassisk rättsfråga i HD!) Ett inbördes testamente är en rättshandling mellan makar där makarna kommer överens om egendomsförhållanden efter att någon av dem dött. Det som komplicerade detta testamente var den efterlevande makan, efter den första avlidit, själv lagt till ändringar i testatements villkor. Domen kan läsas här.