DN berättar om ett lovvärt initiativ från Brottsoffermyndigheten. På sidan www.rattegangsskolan.se kan man lära sig mer om hur domstolsprocessen går till. Målgruppen är i första hand brottsoffer men även andra inblandade kan göra övningen och även för t.ex. vittnen kan rättegången säkert te sig väldigt läskig. Ljuset kommer från norr. Brottsoffermyndigheten har länge varit ett föredöme när det gäller kommunikationen i juridiska frågor, inte minst genom att tidigt lägga ut sina referatsamlingar som pdf-filer på hemsidan. Och detta är en väldigt smart och tillgänglig kampanj för att öka kunskaperna om straffrättsprocessen.