Rättsstaten utsätts för angrepp från flera håll idag. Ytterligare en åklagare har utsatts för ett brottsligt angrepp: En Malmöåklagare har fått sin lägenhet beskjuten. (Se även SvD.) Skotten sätts i samband med åklagarens åtgärder mot MC-brottslighet.

Det är förstås vidrigt. Desto viktigare för rättsordningen att visa att den inte viker ned sig. För det krävs det rätt juridiska verktyg. Men framför allt kräver det människor med kurage.

Annonser