Ny krönika i Dagens Juridik, om förutsebarhet. Den inleds så här:

 ”Förutsebarhet är ett centralt rättsstatligt intresse, framhöll HD i ett lika sympatiskt som oväntat principuttalande i samband med prövningen av en knivig skadeståndsfrågeställning nyligen. Sådant känner vi igen från den offentliga rättens område. Inget straff utan lag. Inga sanktioner utan författningsstöd. Men även civilrätten måste vara förutsebar i en rättsstat. Även skadeståndsrättens eller köprättens normer måste vara förutsebara. En tillämpning av normerna får inte vara helt överraskande, i alla fall inte för någon som seriöst försökt att sätta sig in i deras innehåll. Förutsebarhetstanken är fundamental i en rättsordning. Den innebär att enskilda fall måste bedömas under i förväg identifierbara normer, att de enskilda omständigheterna måste inordnas under allmänna principer för att ett avgörande skall vara legitimt. Förutsebarheten och den principbundna rättstillämpningen går hand i hand.” 

Annonser