Miljöpartiet har anlitat professor emerita – jag har nog aldrig hört emeritus-titeln uttryckas med feminin ändelse tidigare – Madeleine Leijonhufvud för att utföra en egen utredning om möjligheterna att förändra de straffrättsliga sexualbrottsreglerna. Av DN:s artikel att döma är upplägget liknande det som sker inom den traditionella lagstiftningsprocessen, men med skillnaden att det är ett enskilt parti som ställt sig bakom och inte regeringen.

Det är en spännande utveckling, om partierna skulle få för sig att oftare företa sådana utredningar syftande till motiverade och underbyggda lagförslag. Sådana förslag skulle kunna vara ett välkommet inslag i den rättspolitiska debatten. Dessutom så ser jag framför mig att jag själv kan få spännande upprag. Jag vill härmed bjuda ut mina tjänster som partianlitad utredare på förmögenhetsrätttens eller medierättens område. Skadestånd och integritet, till exempel, där är jag är man.

 Jag är inte så billig men ambitiös och har god sammanträdesdisciplin.

Annonser