Ny skadeståndsdom från Högsta domstolen idag. Efter en delning av en kommun – Uppsala och Knivsta – har de två nybildade kommunerna ansetts svara solidariskt för skadeståndsskyldighet som uppstått innan delningen. Domen är intressant även för att den drar paralleller med aktiebolagsrättens regler.

Annonser