Nättidningen Realtid.se berättar om ett fall med ovanliga yrkanden. Det var en kronofogdemyndighet som ådragit sig partens vrede med följd att han i hovrätten yrkade bland annat att en handläggare skulle ”ta sig i röven”. Och detta var inte det värsta yrkandet.

För detta bestraffades parten med böter för rättegångsförseelse.

Annonser