Ny diskrimineringslagstiftning är på gång, signalerar jämställdhetsministerns debattartikel på DN Debatt. I debattartikeln framhålles en del av de problem med den existerande lagstiftningen. Ett problem enligt ministern har således varit att det funnits olika ombudsmän som hanterat olika typer av diskriminering. Problemet är både rättsligt och politiskt.

Det rättsliga problemet är koherensrelaterat – fler ombudsmän ökar risken för olika inställningar till de olika områdena. Inom skadeståndsrätten har man till exempel kunnat konstatera en frapperande skillnad i yrkade belopp vid påstådd diskriminering, beroende på vilken ombudsman som ställt sig bakom kravet. Det politiska problemet hänger samman med det rättsliga: Varför skall man över huvud taget göra skillnad mellan olika slags diskriminering när det gäller förvaltningens granskning av ett samhällsproblem.

Så: Det här verkar lovande. Om nu bara ombudsmännen kan tas ifrån den märkliga rollen att agera som part i skadeståndstvister så har vi kommit en bit på vägen.  Arbetet fortsätter.

***

Pressträff idag om förslaget, som kan ses live här.