Den för våldtäkt dömda person som i pressen gått under namnet ”plastikkirurgen” får ingen prövning i HD. (Se här och här.) Det är inte särskilt förvånande. Så här skrivs det på HD:s hemsida om prövningstillstånd (eller ”PT” som vi jurister säger i ett krampaktigt försök att lägga oss till med sådan där tillhörighetsmarkerande yrkesjargong som alla andra yrkesgrupper har men som vi jurister har ett underskott på).

”För att ett mål ska tas upp krävs prövningstillstånd. Detta ges av Högsta domstolen själv och i stort sett bara i de fall där det är viktigt att få fram en dom som kan vara vägledande för landets tingsrätter och hovrätter. Sådana domar kallas prejudikat. Att du anser att hovrätten har bedömt en sak fel, räcker alltså inte för att ett prövningsstillstånd ska meddelas. Det betyder att hovrätten i praktiken blir den sista instansen i de flesta mål.”

Och på samma tema, se för ett beviljat fall av prövningstillstånd, jag menar PT, här.