I vid mening har det med juridik att göra i alla fall: Nu är Mårten Schultz docent.