Justitieministern skriver på DN debatt idag att hon tillsatt en expertgrupp för att hitta metoder för att konfrontera den organiserade brottsligheten. Som exempel på denna brottslighets symptom tar Ask upp attentated mot åklagaren Barbro Jönsson.

De bilder av en brottslighet som Ask beskriver som ”systemhotande” som kommit fram i media under senare tid oroar. Hot mot vittnen och brottsoffer, angrepp på rättsväsendets företrädare och sabotage mot allmänna intressen hör till sådana systemhotande brott och dessa kräver särskild uppmärksamhet.

En sak om Asks expertgrupp som kan noteras är dock att alla representanter är företrädare för brottsbekämpande myndigheter. I en sådan här grupp borde det kanske också finnas i alla fall någon representant som gjort sig känd för att försvara de intressen som ofta riskerar att trampas på tårna när det skall tas till krafttag mot brottsligheten. Intressen som rättssäkerhet, öppenhet och proportionalitet. Nu menar jag inte att inte åklagare eller generaldirektörer för SÄPO bryr sig om rättssäkerhet – för det tror jag visst att de gör. Men jag tror också att poliser och åklagare ibland har fokus på den brottsbekämpande verksamheten och därför gör andra intresseavvägningar än vad den som ägnar sig åt rättighetsfrågor skulle ha gjort.  

Annonser