Maria Abrahamsson slår ett slag för plea bargaining i dagens SvD, alltså tanken att man skall kunna få ett lägre straff mot att man skvallrar på någon annan brottsling (typiskt sett en brottsling högre upp i näringskedjan.) Från polis- och åklagarhåll tror jag att en sådan utveckling om inte skulle applåderas så i alla fall, av många, uppfattas som nödvändig. Resten av juristkåren är nog skeptisk. Straffvärdet på gärningen blir ju inte mindre för att man därefter gör något ”bra”.