Domen föll nu i målet som handlade om hur några vid en kvinnojour medverkat till att undanhålla barn från fadern, som hade vårdnad. (Se här.) Till skillnad från tingsrätten dömdes de till ansvar: 6 månader.