Idag var det förhandling i skadeståndsmålet som de s.k. styckmordsläkarna initierat. 40 miljoner har yrkats, i hög grad i ekonomiskt skadestånd (allt är alltså inte yrkat för kränkning vilket har hävdats i tidningarna). Kärandena företräds av professor Anders Agell, som har skrivit en mäktig stämningsansökan som också kommer att ges ut på förlag (se www.jure.se). Redan detta borgar för ett mycket intressant avgörande.

Annonser