Alla media (DN, SvD) har stort uppslaget att skadestånd kommer att krävas av personer som anser sig drabbade i den s.k. bordellhärvan. Nyheten är ett gott exempel på hur medieskickliga jurister kan använda sig av tidningarna för att driva rättsliga frågor. Ännu vet vi nämligen ingenting. Vilka argument vilar skadeståndsanspråken på? Finns det ens på möjligheternas karta att detta skulle kunna ersättas?

Ett uppenbart problem är preskriptionen, till exempel. Skadeståndsanspråk preskriberas efter en viss tid, i allmänhet efter 10 år. Den händelse som nu påstås skadeståndsgrundande inträffade för snart 30 år sedan! Vi får väl se hur advokaten tänkt sig forcera denna gordiska knut.

Annonser