Straffrätten agerar content provider åt tidningarna. Idag toppas morgontidningarna med slutpläderingen i brottmålet mot plastikkirurgen i hovrätten  (se även här) och att åtal lämnas in avseende den vakt på Café Opera som anklagats för att ha misshandlat en kroggäst. Båda målen är av intresse även för andra än de närmast berörda. I läkarmålet aktualiseras återigen den fråga som i samband med straffprocesser kanske mest givit upphov till diskussion i media under senare tid, nämligen frågan beviskraven vid sexualbrott. I vaktmålet aktualiseras liknande bevisrättsliga frågor.

Som en iakttagelse från den som är utanför medias sfär är det intressant att även seriösa tidningar, inte bara kvällspressen, pekar ut läkaren med namn och bild. Kanske riskerna för ett medialt justitiemord inte är så store i och med att läkaren dömts i tingsrätten (och dessutom verkar åtalet, av medias rapportering att döma, väldigt väl underbyggt) – men ändå: Lagakraftvunnen dom finns ännu inte. Vakten kan fortfarande åtnjuta anonymitetens skydd, i alla fall i morgontidningarna. För det fall vakten fälls borde det rimligen finnas att betydande allmänintresse av att veta även vem dörrvakten är, när nu tidningarna slagit in på det personliga spåret i rapporteringen av brottmål.