Stureplansprofilerna får ingen prövning i Högsta domstolen. (Se även här.) Domen står således fast. Enligt DN så uttrycker en av försvarna stor förvåning över detta. Jag har svårt att se det förvånande. Såvitt jag såg fanns det inte några allmänna principfrågor för HD att belysa i fallet. Och i det fallet kan man inte påräkna prövning i Högsta domstolen.

Ibland sägs det att vi har en treinstansordning – att man kan få sin sak prövad i tre olika domstolar. Först tingsrätten därefter hovrätten och sist Högsta domstolen. I praktiken så stämmer det nästan aldrig. I HD krävs det särskilt tillstånd för att få sin sak prövad, prövningstillstånd. Det är väl ganska känt. Mindre känt är kanske att det även i hovrätten krävs prövningstillstånd för vissa mål. I praktiken avgörs många mål i första instans utan möjlighet till överprövning. Tre instanser är i praktiken ofta bara en.