Idag kom en mycket viktig och principiell dom från Högsta domstolen rörande de högsta dömande instansernas möjlighet att ådra staten skadetståndsansvar. Domen kan läsas här.