På dagens DN debatt skriver Centrum för Rättvisas företrädare Clarence Crafoord och Gunnar Strömmer om problemet med oskäliga väntetider i domstolarna. Alltför långa handläggningstider i domstolarna kan utgöra en kränkning av artikel 6 i Europakonventionen – rätten till ”fair trial” – och det står numer klart att kränkningar av artikel 6 i konventionen kan medföra skadeståndsansvar för det allmänna redan i en svensk domstol. (Det vill säga: Om någon kan visa att hennes rättigheter enligt konventionen kränkts så kan det ge rätt till skadestånd i en svensk tingsrätt – hon behöver inte gå till Europadomstolen för att få konventionskränkningen erkänd.)

Crafoord och Strömmer har tagit sig an fall rörande handläggningen i regeringsrätten där, i vart fall såvitt man kan bedöma av debattartikeln, väntetiderna är än längre än i andra domstolar. Jag tror att de flesta som arbetar vid domstol ett tag känner till någa ”surdegar” som legat som dåliga samveten längst ner i högarna med ”balanser”. Problemet verkar vara nästan värre på förundersökningssidan, att utredningar kan ta så lång tid på sig att brottet hinner bli preskriberat har uppmärksammats på sistone.

För att någon skall få en rättvis rättegång krävs det att saken prövas inom en rimlig tid. Att hålla ned domstolarnas handläggningstider är således en fundamental målsättning för rättsväsendet. Kan skadeståndsrätten bidra till att främja denna målsättning så är det utmärkt.

Annons