Fler än jag tycks vara missnöjda med kränkningsbegreppet i skadeståndsrätten. Vid ett anförande för Försäkringsjuridiska föreningen förra veckan noterades flera av de brister som jag ser med begreppet av Bertil Bengtsson, om än mer elegant och mindre polemiskt än vad jag själv skulle ha gjort. Bengtssons anförande publiceras i ett kommande nummer av Nordisk försäkringstidskrift.

Jag har själv skrivit en artikel om kränkningsbegreppet. Den heter – ganska förutsebart – Kritik mot kränkningsbegreppet och finns att läsa här: (kritikmotkrankning) i manusform. Titeln anspelar på Vilhelm Lundstedts klassiker Kritik mot nordiska skadeståndsläror och inte, i första hand, på Kant.  

Annonser