DO företräder i ett nytt mål en person som anser sig ha blivit diskriminerad genom att inte bli insläppt på en restaurang. Skadeståndskravet har satts till 150000 kr. Hur det ligger till med sakfrågan vet inte jag något om, men beloppet tycks märkligt högt satt. För bara några år sedan prövades skadeståndsbeloppet enligt diskrimineringslagstiftningen i ett fall där en restaurang slängt ut två homosexuella. Även i det fallet yrkades ett väldigt högt belopp men HD satte skadeståndet till 15 000 kronor istället, delvis med hänvisning till praxis avseende övriga kränkningar.

HD:s dom var välgrundad och tydlig. Det är därför förvånande att ombudsmännen igen försöker trissa upp ersättningsnivåerna för dessa typer av kränkningar.