Två nya domar i tvistemål från Högsta domstolen idag.

En dom rörande skadeståndsrätt där det konstateras att stritk ansvar inte gäller vid skada orsakade av ”en explosion genom brand eller tryckvåg”. Den andra domen behandlar sakrättsliga aspekter då lös egendom blivit fastighetstillbehör.