I den sorgliga sak som fått beteckningen Kungsholmsmordet i media har nu det rättsliga maskineriet dragit igång (Se även här, här och här.). Tre pojkar under 18 år har häktats och senare skall det prvöas om även den fjärde som sitter anhållen skall häktas. Generellt sett kan häktning ske vid fara för ny brottslighet, undanröjande av bevis eller om den misstänkta riskerar att sabotera utredningen. Men det är ovanligt med häktade barn. Häktning av personer under 18 år får bara ske om det föreligger synnerliga skäl, enligt lagen. ”Synnerliga skäl” är ett med juridiska mått väldigt svårt krav att uppfylla.

Uppdatering: Den fjärde pojken släpptes fri, skriver DN och SvD. (DN skriver f.ö. ”Den fjärde har släppts då tingsrätten inte fann några skäl att häkta honom”. Jag undrar om detta stämmer – det enda tingsrätten lär ha sagt är nog att det inte fanns tillräckliga skäl för att häkta pojken, och det är något helt annat än att det inte fanns något skäl.)

Annonser