Högsta domstolen har nu kommit med ytterligare en viktig dom som rör förhållandet mellan europakonventionen (EMK) och svensk skadeståndsrätt. Det här är ur mitt begränsade perspektiv en av de mest betydelsefulla händelseutvecklingarna i svensk civilrätt de senaste decennierna. Genom att tillmäta EMK en konkret betydelse genom att den kan läggas till grund för skadeståndssanktioner vid kränkningar har vi närmat oss ett reellt rättighetsskydd i svensk rätt. Det är hoppfullt.

Den senaste domen rör kränkning av art. 8 och kan läsas på www.hogstadomstolen.se