Så lyder rubriken på Svenskans artikel om CSN inte längre tänker driva in skulder för personer som flyttat utomlands. Indrivningen blir för dyr.

Men det betyder inte att man ”slipper skulden”. Skulden finns ju kvar, i vart fall under ganska lång tid. Det är med andra ord en god idé att fortsätta betala sina studielån även utomlands. Om inte kan den självvalda exilen snart uppfattas som ett tvång.