Husrannsakan har nu skett hos Trond Sefastsson (DN, SvD).  Scherman på Tv4 kallar det för ett övergrepp, ja – egentligen kallar han det för ett ”rättsövergrepp” men det vet jag inte vad är för något. Anledningen till Schermans starka uttryck är att det bland de uppgifter som finns i datorn även förekommer uppgifter om personer som har källskydd.

Schermans poäng är viktig. Frågan är dock om det stämmer att det utgör ett problem för källskyddet, så länge åklagaren inte gör något med de uppgifter som hon/han får del av genom Sefastssons register. Syftet här är inte att efterforska källor utan att undersöka om Sefastsson begått brott.

Det verkar märkligt att en åklagare skulle vara förhindrad att ingripa i alla situationer där ingripandet även kan medföra att källor som skyddas skulle kunna röjas. Om man hårdrar det skulle det ju vara helt omöjligt att ingripa mot brottslighet som begås av t.ex. tidningsutgivare eller journalister. Källskyddet kan väl knappast tillåtas göra medievärlden straffrättsligt immun.

***

Uppdatering: Efter att ytterligare en brottsmisstanke nu dykt upp har TV4 sagt upp Sefastsson.