Microsoft förlorade konkurrensmålet i EG-domstolen. (Och här.) Målet gäller om mediespelaren som inkluderas i Windows utgör en konkurrensbegränsning. Jag vet inte tillräckligt om vare sig IT-frågorna, immaterialrätt eller konkurrensrätt för att kunna ge någon kommentar i sak men en reflexion är att det ofta känns som att den tekniska utvecklingen i sådana här fall går så fort att när domstolen väl kommer till dom så är frågan mer eller mindre överspelad.