Ett nytt mobbningsfall verkar vara under uppseglande. DN rapporterar om ett stort skadeståndsanspråk för mobbning som enligt beskrivningarna är av mycket allvarligt slag. (Se även Svd här.) Skadestånd yrkas med 150 000 kr. Skadeståndet skall utges av skolan, enligt offret, eftersom skolan inte förhindrat mobbningen på ett bättre sätt.

Det finns ännu inte några avgöranden från HD där en mobbad person erhållit skadestånd från en skola (eller någon som driver skolan, t.ex. en kommun). I det mycket kända Grums-fallet/Johanna-fallet föll skadeståndstalan på att vårdslöshet inte kunde påvisas.  Sedan dess har det till tillkommit ny lagstiftning som i vart fall på papperet ser ut att utvidga möjligheterna att få ersättning. (Jag skrev själv aningen kritiskt om fallet i Juridisk tidskrift, se här, i en artikel som citeras i förarbetena till den nya lagen.) I praktiken har jag svårt att se några avgörande skillnader till offrets fördel i den nya lagen jämfört med tidigare rättsläge.

Dt står väl i vilket fall helt klart att det finns en möjlighet för en mobbad att erhålla skadestånd även från en skola eller en kommun om vanliga kriterier för ansvar är uppfyllda. 150 000 kr låter under alla omständigheter som ett väldigt högt belopp. Normalbeloppet för våldtäkt brukar till exempel sägas ligga på ung. 75 000 kr. Men den mobbning som enligt tidningarna förekommit i detta fall är också av sällsynt vidrigt slag, så det yrkade beloppet tycks inte helt uppåt väggarna.