Apropå Mp:s förslag kan jag inte undanhålla er det formidabla snömos som återfinns i inledningen på rapporten:

”Vi måste kunna leva i ett samhälle där lagen är tydlig. Annars riskerar vi en urholkning av rättssäkerheten och förtroendet för att samhället tar alla brott på lika stort allvar. En viktig funktion för lagstiftningen är att fungera normerande, lagstiftningen ska följa de normer vi gemensamt kommit fram till ska gälla i samhället.”

Där satt den!

Annonser