Hemtentor uppmanar till fusk, menar docenten Mats Åkerblom med hjälp av DN.

Det är kanske väl tillspetsat att säga att det ”uppmanar” till fusk, men nog erbjuder hemtentamina på större frestelser för vissa. Själv har jag undvikit hemtentamina på alla kurser där jag själv haft ett inflytande. Däremot har jag märkt tendenser till fusk, eller fått misstankar om fusk, vid en liknande examinationsform, uppsatsen, och då särskilt sådana uppsatser som är mindre omfattande och som studenter lägger mindre tid på. Det samma gäller vid riktigt korta uppsatser i pm-form. Salskrivningar gör det å andra sidan svårare att fuska, i vart fall att fuska framgångsrikt.  

Jag är över huvud taget fäst vid den klassiska salskrivningen som examinationsform på juristutbildningar. Min egen erfarenhet är att det inte finns någon annan form av examination som prövar kunskap på ett lika effektivt sätt. Därtill minskas också risken för fusk.

Det här med salskrivningar utskåpas ibland av pedagogiska experter som något hopplöst omodernt. Men så är ju också det ogenerat omoderna en av juridikens tjusningar.

Annonser