Fascinerande historia från Polen, där författare beskrivit ”det perfekta mordet” i en bok och det därefter visar sig att bokens historia har litet för många beröringspunkter med verkligheten. Bokens beskrivning överensstämde med mordet på en ung affärsman som försvann och sedan hittades i en flod. 

Nu har författaren till boken dömts för att ha planerat mordet. Däremot gick det inte att visa att han deltagit i utförandet av mordet. Som det beskrivs i media är det i princip beskrivningen i boken som legat till grund för åtalet. Fascinerande, som sagt.

Ett imperfekt mord. 

Annonser