Fullmaktslära brukar sällan göra mina juriststudenter skakiga av upphetsning. Men det är ämnen av stor praktisk vikt: Vad har affärsexpediten för mandat att binda sin arbetsgivare vid ett avtal? Bankrådgivaren? Vad kan kunderna förvänta sig?

Eminenta Pointlex, som sysslar med juridisk kommunikation, tar upp ämnet utifrån ett nytt fall idag i TV8, i anslutning till programmet Rättens tjänare. Det här är beskrivningen av omständigheterna i fallet. En person  gjorde upp om köpet av en exklusiv motorcykel med den lokala Harley Davidson-butiken. Men han skulle hämta ut den i en annan butik. Expediten där hade dock inte rätt att sälja den och Norrtälje-butiken ansågs inte ha haft rådighet över motorcykeln. Därför fick kunden inte behålla den. Slutsatsen blev att kunden inte fick någon motorcykel, men däremot en total skuld på en halv miljon kronor. Fallet kommenteras i tv av kundens advokat, Staffan Wilow, som ”frågar sig i våra nyheter vilka krav på kontroller som köpare av fordon i fortsättningen måste göra.”

Annonser