Den danske supporter som skänkte Sverige segen i matchen mot Danmark för ett tag sedan kommer nu få sin sak prövad. Straffrättsligt yrkas fängelse. Åter igen är den mer intressanta frågan skadeståndsansvaret. Skall supportern behöva svara för alla de kostnader/förluster som agerandet gav upphov till? I skadeståndsrättsliga termer blir det här svåra adekvans- och jämkningsbedömningar. I lekmannamässiga ordalag så är svårigheten helt enkelt att avgöra ansvarets gränser – var är det rimligt att lägga över på supportern, vad faller under arrangörens ansvar?

Uppdatering:

Villkorlig dom blev det. På något vis känns det glädjande att inte detta fall bedömts annorlunda (hårdare) än något annat med liknande omständigheter.

Annonser