Få har väl kunnat missa utredningen om fildelning, som lägger över en del av ansvaret för att förhindra upphovsrättsintrång på Internet-leverantörer. Få har väl kunnat missa den svåra avvägningen mellan integritet och rättsäkerhet å ena sidan, och immaterialrätt å andra sidan. Idag har C, åter igen först i linjen för integritetsskydd och rättsäkerhet, uttalat tveksamhet kring förslaget. Utan att ha läst förslaget i sin helhet, utan främst mediereaktionerna, framstår C:s linje som sansad.

Annonser