Idag firas (?) tryckfrihetens dag. Det är naturligtvis en lovvärd sak. Det är inte alla medborgerliga rättigheter som får sina egna dagar. Men tryckfriheten är ifrågasatt. Det är både bra och dåligt. ”Leve det fria ordet”, skriver DN, och målar samtidigt upp hotbilder mot tryckfriheten och yttrandefriheten. När hoten mot tryckfriheten är av det slag som reaktionerna på Muhammed-bilderna, som vid förslagen om förbud mot alla slags kränkande litteratur (som Tintin), så är det farligt.

I den kända Caroline v. Hannover-domen från Europadomstolen uttalade en av de skiljaktiga domarna att tryckfriheten var en amerikansk fetisch. Men frågan är om inte tryckfriheten är en svensk fetisch också, med sin särställning i lagstiftning och i debatten. Denna särställning kan jag tycka är märklig. Tryckfriheten är fundamental i ett fritt samhälle, men det är också bara en av många fundamentala friheter/rättigheter. Det finns inget självklart med att tryckfriheten skall ha försteg framför alla andra rättigheter i alla andra situationer.

När tryckfriheten kolliderar med andra rättigheter så måste en avvägning göras. Det går inte att undkomma ansvar för mord genom att planera brottet i en tryckt skrift. Det är helt enkelt inte så tryckfriheten är tänkt att fungera. Och det samma gäller när tryckfriheten kolliderar med integritetsskydd och med rättsäkerhetsintressen. Att, som åtskilliga riksdagsledamöter nu är inne på, reflektera över hur gränsdragningar skall göras när tryckfriheten kolliderar med t.ex. rättssäkerhetsaspekter (meddelarfrihet kontra förundersökningssekretess i förundersökningar) eller med integritetsskydd (förtalssituationer etc.) så bör vi inte, i alla fall inte än, betrakta det som hot mot tryckfriheten. Det är ett tecken på ett uppvaknande, ett tecken på en ökad insikt om rättighetsgränsdragningarnas betydelse.

Tryckfriheten kommer med pris. Vissa pris måste vi betala, som att våra ideologier hånas eller våra uppfattningar motsägs. Men vissa pris är för höga. Som när tryckpressarna används för att trycka rent bedrägliga uppgifter för vinnings skull, till exempel. (Falskmyntaren kan inte skydda sig bakom tryckfriheten.) Tryckfriheten kan inte, lika litet som någon annan frihet, vara helt oinskränkt. I vart fall inte i samhällen bestående av fler än en människa.