Föreningen Kriminellas Revansch i Samhället, KRIS, vill driva fängelser. Egentligen vill KRIS inte fullt ut driva fängelset utan enbart verksamheten inom murarna, medan Kriminalvården skall ha kvar ansvaret för säkerhet m.m. Spontant låter det här som en väldigt intressant idé. KRIS gör ett viktigt arbete och dess medlemmar har erfarenheter som säkert kan vara oerhört nyttiga. Det här skall bli spännande att följa.