Google slipar de juridiska knivarna. Läser om den norska studenten som registrerat ”goggle.no” för att fånga upp felskrivarna. Och så läser jag den alltmer trassliga historien om vägskyltarna GOOGLE som registrerats av Joakim Jardenberg. Nu har Vägverket efter juridiskt vapenskrammel från Google ändrat sitt beslut. Vägverkets nya yttrande finns här: vagverket.pdfvagverket.pdf

För mig framstår Vägverkets nya inställning som mycket märklig ur förvaltningsrättslig synvinkel. Men som skadeståndsrättare så ser jag mest frågan ur ett framtida ersättningsperspektiv. Om det nu är så att Vägverket drar in skylten borde skyltinnehavaran ha rätt till skadestånd för all skada som därmed uppstått (se det litet liknande fallet NJA 1982 s. 307). Och då hamnar vi i intressanta skadeuppskattningsproblem. Vad är det värt att ha en Google-skylt på sin bil?

Jag blir nyfiken. Hur mycket tycker Google att det är värt?