Justitiekanslern har gjort klart att det inte är ansvarsgrundande att jämföra tal på skånska med att kräkas. Skönt att det gjordes klart! Eller, för resten. Det fanns naturligtvis aldrig någon oklarhet kring det. Det kunde vilken förstaterminsstudent på juristlinjen slå fast på en sekund.

Ofta brukar jag tycka att JK Göran Lambertz har jurist-Sveriges roligaste arbetsuppgifter. Han får arbeta med skadeståndsrätt, tryckfrihetsrätt och yttrandefrihetsfrågor och han har dessutom (tydligen) mandat att ta tag i principiella rättssäkerhetsfrågor. Men det här med att behöva skriva självklara beslut avundas jag inte JK-ämbetet.

Mest ville jag bara öva mig på att skriva en kvällstidningsrubrik.

(För resten: Det står ingenting om detta ärende på JK:s i övrigt utmärkta hemsida. Kanske finns det anledning att se över hur www.justitiekanslern.se uppdateras…)

Annonser