Läser på Pointlex om en annan hovrättsdom (Svea hovrätt, dom den 24 augusti 2007, i B 5061-07) rörande förtal på Internet som är av principiellt intresse. I detta fall var förtalsfrågan i sig redan klarlagt och frågan som skulle prövas var om de datorer som använts för att sprida de förtalande uppgifter skulle förverkas. Ett förverkande innebär helt enkelt att någonting konfiskeras för gott, eftersom det använts för utförande av brott. En hembrännare får således räkna med att staten konfiskerar hennes lager med socker eller aktivt kol.

I situationen där datorer använts för att sprida förtalande uppgifter hade tingsrätten tidigare funnit att datorn i sin helhet skulle förverkas. Den dömde personen hade invänt att han borde få behålla datorerna men medgivit att hårddisken förverkades. Hovrätten gick på datorägarens linje och förverkade enbart hårddisken men lät honom behålla resten av utrustningen.

F ö: Mannen dömdes förutom för förtal även för försök till våldtäkt och övergrepp i rättssak i tingsrättens dom, som inte ändrades av hovrätten.

Annonser